تصویر پیش فرض مریم فلاح نژاد

مریم فلاح نژاد


کارشناس بهداشت حرفه ای

42 سال

***********

البرز - ***********


تحصیلات

فوق لیسانس HSE - کرج - 1395 - اکنون

لیسانس بهداشت حرفه ای - تهران - 1381 - 1383


سوابق شغلی

مشاور - سازه
تهران - فروردین 1382 - اکنونمشاور - چای احد
تهران - فروردین 1385 - اسفند 1395بازرس - مرکز بهداشت
تهران - فروردین 1381 - اسفند 1382
مهارت ها

ارگونومی - مسلط

ارزیابی - مسلط


دوره های آموزشی و گواهینامه ها

OHSAS (سه ماه)

تحلیل و بررسی حوادث (سه ماه)

ارگونومی (سه ماه)


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com