تصویر پیش فرض سارا خزلی

سارا خزلی


حسابدار

35 سال

***********

تهران - ***********


تحصیلات

لیسانس نرم افزار - دانشکده فنی همدان - 1386 - 1389


سوابق شغلی

حسابدار - شرکت تولیدی جاوید رنگ
شهر قدس - آبان 1391 - فروردین 1397
مسلط به نرم افزار تدبیر، ماهان ، word ,excel
مسلط به صدور سند حسابداری( خرید، فروش، تنخواه گردانی، خزانه داری، حقوق و دستمزد و...)
آشنا به قوانین مالیاتی و اظهارنامه ارزش افزوده و گزارشات فصلی
ارسال لیست حقوق سازمان امور مالیاتی
آشنا به قوانین تامین اجتماعی و ارسال لیست بیمهحسابدار - صنایع غذایی ساینا (لی لی پوت)
تهران جاده قدیم - آبان 1390 - شهریور 1391
لوگو فکروکار

https://fekrokar.com