تصویر پیش‌فرض سمیرا زریان

سمیرا زریان

حسابدار

30 سال

***********

***********

***********

البرز - ***********


تحصیلات

لیسانس حسابداری - دانشگاه آزاد واحد شهرقدس - 1391 - 1395


سوابق شغلی

حسابدار - شرکت سامان بازیافت البرز
کرج،خیابان درختی - اردیبهشت 1397 - اسفند 1397
علت ترک کار:درسال ۹۸ حقوق و مزایا طبق بیمه وزارت کار نبود


حسابدار - شرکت سرو رسانه پارسیان
تهرانسر،شهرک استقلال - شهریور 1395 - اسفند 1396
علت ترک کار : تغییر محل زنگی از تهران به کرجمهارت‌ها

Excel , word - مسلط

نرم افزار سپیدار - مسلط

نرم افزار پیوست - مسلط

نرم افزار هلو - مسلط

تهیه و تنظیم و رد کردن لیست بیمه - مسلط

حقوق و دستمزد - مسلط

مالیات حقوق - متوسط

امور مالیاتی،اظهارنامه،گزارشات فصلی - در حد آشنایی


دوره‌های آموزشی و گواهینامه‌ها

دوره اظهارنامه مالیاتی،دفترنویسی (۱۵۰ ساعت)


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com