تصویر پیش فرض کاظم مالمیر

کاظم مالمیر


کارگر

33 سال

***********

البرز - ***********


تحصیلات

دیپلم کامپیوتر - تهران - 1392 - 1395


سوابق شغلی

راننده لیفتراک - پنتان شیمی
صفادشت - فروردین 1394 - اسفند 1396
مهارت ها

راننده لیفتراک - مسلط


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com