تصویر پیش فرض محمد سعید عزتی

محمد سعید عزتی


کارشناس کامپیوتر

27 سال

***********

البرز - ***********


تحصیلات

فوق دیپلم کامپیوتر - بویین زهرا - 1392 - 1395


سوابق شغلی

کارشناسی ننت - جوان سیراینار
جاده قدیم - فروردین 1396 - اسفند 1396
مهارت ها

کامپیوتر - مسلط

انواع نرم افزارهای کامپیوتری - مسلط

سخت افزار - مسلط

برنامه نویسی - مسلط


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com