تصویر پیش فرض مریم شیخ الملوکی

مریم شیخ الملوکی


کارشناس شیمی

32 سال

***********

***********

***********

البرز - ***********


تحصیلات

لیسانس شیمی محض - دانشگاه پیام نور - واحد کرج - 1390 - 1394

دیپلم علوم تجربی - کرج - 1383 - 1387


سوابق شغلی

اپراتور - شرکت کروز
تهران - جاده مخصوص - فروردین 1397 - اسفند 1397کارشناس فروش - شرکت 5040
تهران - تیر 1396 - اسفند 1396بازاریاب - شرکت میراث نفیس دستها
کرج - مرداد 1392 - خرداد 1395
زبان ها

انگلیسی - متوسط


مهارت ها

ارتباط عمومی و فن بیان - مسلط

کامپیوتر - متوسط

ICDl - متوسط


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com