تصویر پیش‌فرض یوسف سربلند

یوسف سربلند

کارشناس حقوق

33 سال

***********

البرز - ***********


تحصیلات

لیسانس حقوق - کرمانشاه - 1387 - 1391


سوابق شغلی

حراست - قائم
کرج - فروردین 1394 - اسفند 1395


حراست - زاگرس سرافراز
کرمانشاه - فروردین 1390 - اسفند 1393مهارت‌ها

icdl - مسلط


دوره‌های آموزشی و گواهینامه‌ها

icdl (120 ساعت)


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com