تصویر پیش فرض یوسف سربلند

یوسف سربلند


کارشناس حقوق

31 سال

***********

البرز - ***********


تحصیلات

لیسانس حقوق - کرمانشاه - 1387 - 1391


سوابق شغلی

حراست - قائم
کرج - فروردین 1394 - اسفند 1395حراست - زاگرس سرافراز
کرمانشاه - فروردین 1390 - اسفند 1393
مهارت ها

icdl - مسلط


دوره های آموزشی و گواهینامه ها

icdl (120 ساعت)


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com