ایران فریمکو
ایران فریمکو آموزش و پژوهش

دانشگاه علمی کاربردی ایران فریمکو مرکز یک : هشتگرد مرکز دو : مهرشهر

مکان شرکت:
نوع مالکیت: خصوصی
تعداد افراد: 2 - 10 نفر
وب‌سایت:
996 روز در فکروکار
مزایای ما
خدمات بیمه تکمیلی
سالن عذاخوری
سرویس رفت و آمد
ساعت کاری منعطف
برگزاری جشن ها
وام و تسهیلات
دارای سالن باشگاه
داری اتاق بازی
خدمات بیمه تکمیلی
داری اتاق بازی
خدمات بیمه تکمیلی
وام و تسهیلات
مزایای ما
تاریخچه، داستان رشد و چشم‌انداز سازمان
مزایای ما
تاریخچه، داستان رشد و چشم‌انداز سازمان
تیم ما
پروژه‌های ما
پروژه‌های ما
آگهی‌های شغلی
مشاهده همه مشاهده همه

1 سال پیش

ایران فریمکو ایران فریمکو
شهر كرج

1 سال پیش

ایران فریمکو ایران فریمکو
شهر كرج

1 سال پیش

ایران فریمکو ایران فریمکو
شهر كرج
تماس با ما

وب‌سایت:

شهر:

آدرس:

بلوار ارم نبش خیابان 315 مرکز علمی کابردی ایران فریمکو