شرکت ایران فریمکو

لوگو شرکت ایران فریمکو

معرفی شرکت

معرفی شرکت

مکان:

کرج

ساعت کاری:

8 الی 17

نوع:

خصوصی

تعداد افراد:

2 - 10 نفر

دانشگاه علمی کاربردی ایران فریمکو مرکز یک : هشتگرد مرکز دو : مهرشهر

مزایا

مزایا:

796 روز در فکروکار

ایران فریمکو در یک نگاه

ایران فریمکو در یک نگاه

ایران فریمکو

مکان:

کرج

ساعت کاری:

8 الی 17

نوع:

خصوصی

تعداد افراد:

2 - 10 نفر

مشاغل شرکت ایران فریمکو

شرکت شرکت ایران فریمکو

کارشناس جهت قسمت آموزش دانشگاه علمی کاربردی واحد هشتگرد

(تمام وقت)
شهر كرج
شرکت شرکت ایران فریمکو

کارمند اداری جهت دانشگاه علمی کاربردی در واحد هشتگرد

(تمام وقت)
شهر كرج
شرکت شرکت ایران فریمکو

کارمند اداری جهت دانشگاه علمی کاربردی در واحد مهرشهر

(پاره وقت)
شهر كرج