شرکت Sapna سپنا

لوگو شرکت Sapna سپنا

معرفی شرکت

معرفی شرکت

مکان:

کرج

ساعت کاری:

8.45 تا 16.45

نوع:

خصوصی

تعداد افراد:

2 - 10 نفر

مزایا

مزایا:

  • سرویس رفت و برگشت
  • بیمه تامین اجتماعی
  • بیمه تکمیلی
  • پاداش های فصلی و ماهیانه
792 روز در فکروکار

Sapna سپنا در یک نگاه

Sapna سپنا در یک نگاه

Sapna سپنا

مکان:

کرج

ساعت کاری:

8.45 تا 16.45

نوع:

خصوصی

تعداد افراد:

2 - 10 نفر

مشاغل شرکت Sapna سپنا