درباره شرکت Sapna سپنا

مزایای کار در شرکت Sapna سپنا
  • سرویس رفت و برگشت
  • بیمه تامین اجتماعی
  • بیمه تکمیلی
  • پاداش های فصلی و ماهیانه
استخدام در شرکت Sapna سپنا