شرکت مرکز علمی کاربردی ایران فریمکو

لوگو شرکت مرکز علمی کاربردی ایران فریمکو

معرفی شرکت

معرفی شرکت

مکان:

کرج

ساعت کاری:

8-17

نوع:

خصوصی

تعداد افراد:

2 - 10 نفر

زیر مجموعه شرکت ایران فریمکو بزرگترین شرکت بتن ایران

مزایا

مزایا:

  • بیمه تامین اجتماعی
789 روز در فکروکار

مرکز علمی کاربردی ایران فریمکو در یک نگاه

مرکز علمی کاربردی ایران فریمکو در یک نگاه

مرکز علمی کاربردی ایران فریمکو

مکان:

کرج

ساعت کاری:

8-17

نوع:

خصوصی

تعداد افراد:

2 - 10 نفر

مشاغل شرکت مرکز علمی کاربردی ایران فریمکو