گروه پارسیان
گروه پارسیان سایر صنایع و خدمات

مکان شرکت:
نوع مالکیت: خصوصی
تعداد افراد: 11 - 50 نفر
وب‌سایت: www.bizheh.com
986 روز در فکروکار
مزایای ما
خدمات بیمه تکمیلی
سالن عذاخوری
سرویس رفت و آمد
ساعت کاری منعطف
برگزاری جشن ها
وام و تسهیلات
دارای سالن باشگاه
داری اتاق بازی
خدمات بیمه تکمیلی
داری اتاق بازی
خدمات بیمه تکمیلی
وام و تسهیلات
مزایای ما
  • بیمه تامین اجتماعی
  • پاداش های فصلی و ماهیانه
تاریخچه، داستان رشد و چشم‌انداز سازمان
مزایای ما
تاریخچه، داستان رشد و چشم‌انداز سازمان
  • بیمه تامین اجتماعی
  • پاداش های فصلی و ماهیانه
تیم ما
پروژه‌های ما
پروژه‌های ما
آگهی‌های شغلی
مشاهده همه مشاهده همه

1 سال پیش

گروه پارسیان گروه پارسیان
شهر كرج

1 سال پیش

گروه پارسیان گروه پارسیان
فروشنده (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

1 سال پیش

گروه پارسیان گروه پارسیان
کارمند اداری (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

1 سال پیش

گروه پارسیان گروه پارسیان
انبار دار (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

1 سال پیش

گروه پارسیان گروه پارسیان
حسابدار (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج
تماس با ما

وب‌سایت:

www.bizheh.com

شهر:

آدرس:

چهارراه هفت تیر به سمت کارخانه قند کوچه فدایی ساختمان ثامن طبقه 4 واحد7