شرکت نامی نیک نهاد(سه نان)

لوگو شرکت نامی نیک نهاد(سه نان)
www.cenanbakery.com

معرفی شرکت

معرفی شرکت

مکان:

کمالشهر

ساعت کاری:

8-16/30

نوع:

خصوصی

تعداد افراد:

201 - 500 نفر

شرکت سه نان اولین تولید کننده نان به روش مدرن در راستای طرح توسعه خود دعوت به همکاری می نماید.

مزایا

مزایا:

  • سرویس رفت و برگشت
  • بیمه تامین اجتماعی
  • بیمه تکمیلی
777 روز در فکروکار

نامی نیک نهاد(سه نان) در یک نگاه

نامی نیک نهاد(سه نان) در یک نگاه

نامی نیک نهاد(سه نان)

مکان:

کمالشهر

ساعت کاری:

8-16/30

نوع:

خصوصی

تعداد افراد:

201 - 500 نفر

مشاغل شرکت نامی نیک نهاد(سه نان)

شرکت شرکت نامی نیک نهاد(سه نان)

بازاریاب

(تمام وقت)
شهر تهران
شرکت شرکت نامی نیک نهاد(سه نان)

تکنسین برق

(تمام وقت)
شهر كرج
شرکت شرکت نامی نیک نهاد(سه نان)

راننده پایه دو

(تمام وقت)
شهر تهران
شرکت شرکت نامی نیک نهاد(سه نان)

کارگر تولید

(تمام وقت)
شهر كرج
شرکت شرکت نامی نیک نهاد(سه نان)

کارمند دبیرخانه

(تمام وقت)
شهر كرج
شرکت شرکت نامی نیک نهاد(سه نان)

ویزیتور

(تمام وقت)
شهر كرج
شرکت شرکت نامی نیک نهاد(سه نان)

کارشناس منابع انسانی

(تمام وقت)
شهر كرج
شرکت شرکت نامی نیک نهاد(سه نان)

کارشناس برنامه ریزی فروش

(تمام وقت)
شهر كرج
شرکت شرکت نامی نیک نهاد(سه نان)

سرپرست فروش

(تمام وقت)
شهر تهران
شرکت شرکت نامی نیک نهاد(سه نان)

بازاریاب

(تمام وقت)
شهر تهران
شرکت شرکت نامی نیک نهاد(سه نان)

مسئول دفتر مدیرعامل

(تمام وقت)
شهر كرج
شرکت شرکت نامی نیک نهاد(سه نان)

کارشناس صنایع غذایی

(تمام وقت)
شهر كرج
شرکت شرکت نامی نیک نهاد(سه نان)

کارشناس ارشد حسابداری

(تمام وقت)
شهر كرج