درباره شرکت نامی نیک نهاد(سه نان)
شرکت سه نان اولین تولید کننده نان به روش مدرن در راستای طرح توسعه خود دعوت به همکاری می نماید.

مزایای کار در شرکت نامی نیک نهاد(سه نان)
  • سرویس رفت و برگشت
  • بیمه تامین اجتماعی
  • بیمه تکمیلی
استخدام در شرکت نامی نیک نهاد(سه نان)