درباره شرکت مارال چرم

مزایای کار در شرکت مارال چرم
  • بیمه تامین اجتماعی
  • بیمه تکمیلی
  • تعطیلات تابستان
استخدام در شرکت مارال چرم