شرکت مارال چرم

لوگو شرکت مارال چرم
www.maralleather.com

معرفی شرکت

معرفی شرکت

مکان:

کرج

ساعت کاری:

7:30 الی 16:30

نوع:

خصوصی

تعداد افراد:

51 - 200 نفر

مزایا

مزایا:

  • بیمه تامین اجتماعی
  • بیمه تکمیلی
  • تعطیلات تابستان
776 روز در فکروکار

مارال چرم در یک نگاه

مارال چرم در یک نگاه

مارال چرم

مکان:

کرج

ساعت کاری:

7:30 الی 16:30

نوع:

خصوصی

تعداد افراد:

51 - 200 نفر

مشاغل شرکت مارال چرم

شرکت شرکت مارال چرم

چرخکار ماهر و نیمه ماهر

(تمام وقت)
شهر كرج