شرکت آی سی

لوگو شرکت آی سی

معرفی شرکت

معرفی شرکت

مکان:

کرج

ساعت کاری:

9الی 17

نوع:

خصوصی

تعداد افراد:

2 - 10 نفر

فروش و خدمات انواع دستگاه های کارتخوان

مزایا

مزایا:

771 روز در فکروکار

آی سی در یک نگاه

آی سی در یک نگاه

آی سی

مکان:

کرج

ساعت کاری:

9الی 17

نوع:

خصوصی

تعداد افراد:

2 - 10 نفر

مشاغل شرکت آی سی

شرکت شرکت آی سی

نیروی حرفه ای فروش

(تمام وقت)
شهر كرج