درباره شرکت فرآورده های گوشتی رباط
- پنج شنبه ها یک هفته در میان تعطیل است. - سرویس ایاب و ذهاب در حال راه اندازی می باشد.

مزایای کار در شرکت فرآورده های گوشتی رباط
  • غذا
  • بیمه تامین اجتماعی
  • بیمه تکمیلی
  • سبد کالای ماهانه
  • وام پرسنلی
  • پاداش های فصلی و ماهیانه
استخدام در شرکت فرآورده های گوشتی رباط