شرکت فرآورده های گوشتی رباط

لوگو شرکت فرآورده های گوشتی رباط
www.robatco.ir

معرفی شرکت

معرفی شرکت

مکان:

ساعت کاری:

7 الی 16

نوع:

تعداد افراد:

51 - 200 نفر

- پنج شنبه ها یک هفته در میان تعطیل است. - سرویس ایاب و ذهاب در حال راه اندازی می باشد.

مزایا

مزایا:

  • غذا
  • بیمه تامین اجتماعی
  • بیمه تکمیلی
  • سبد کالای ماهانه
  • وام پرسنلی
  • پاداش های فصلی و ماهیانه
769 روز در فکروکار

فرآورده های گوشتی رباط در یک نگاه

فرآورده های گوشتی رباط در یک نگاه

فرآورده های گوشتی رباط

مکان:

ساعت کاری:

7 الی 16

نوع:

تعداد افراد:

51 - 200 نفر

مشاغل شرکت فرآورده های گوشتی رباط

شرکت شرکت فرآورده های گوشتی رباط

کارشناس فناوری و اطلاعات

(تمام وقت)
شهر تهران
شرکت شرکت فرآورده های گوشتی رباط

رئیس حسابداری مالی

(تمام وقت)
شهر تهران