شرکت پتروفولاد جهان(جهان پارس)

لوگو شرکت پتروفولاد جهان(جهان پارس)
http://www.jahanpars.com/

معرفی شرکت

معرفی شرکت

مکان:

صفا دشت

ساعت کاری:

7الی 17

نوع:

خصوصی

تعداد افراد:

51 - 200 نفر

شرکت پترو فولاد جهان وابسته به شرکت مهندسی و ساختمانی جهانپارس می باشد که در زمینه های صنعت نفت ، گاز، پتروشیمی و ابنیه های عمرانی کشور فعالیت نموده و می نماید.

مزایا

مزایا:

  • غذا
  • بیمه تامین اجتماعی
  • بیمه تکمیلی
  • پنجشنبه های تعطیل
770 روز در فکروکار

پتروفولاد جهان(جهان پارس) در یک نگاه

پتروفولاد جهان(جهان پارس) در یک نگاه

پتروفولاد جهان(جهان پارس)

مکان:

صفا دشت

ساعت کاری:

7الی 17

نوع:

خصوصی

تعداد افراد:

51 - 200 نفر

مشاغل شرکت پتروفولاد جهان(جهان پارس)

شرکت شرکت پتروفولاد جهان(جهان پارس)

کارشناس صنایع

(تمام وقت)
شهر تهران
شرکت شرکت پتروفولاد جهان(جهان پارس)

مسول دفتر مدیر عامل

(تمام وقت)
شهر تهران
شرکت شرکت پتروفولاد جهان(جهان پارس)

تکنسین برق صنعتی

(تمام وقت)
شهر تهران