شرکت قارچ مهرشهر

لوگو شرکت قارچ مهرشهر

معرفی شرکت

معرفی شرکت

مکان:

کرج

ساعت کاری:

8 صبح تا 5 بعد از ظهر

نوع:

خصوصی

تعداد افراد:

11 - 50 نفر

سال تاسیس 1390 کارخانه پرورش قارچ به طور صنعتی می باشد

مزایا

مزایا:

  • بیمه تامین اجتماعی
  • وام پرسنلی
  • پاداش های فصلی و ماهیانه
762 روز در فکروکار

قارچ مهرشهر در یک نگاه

قارچ مهرشهر در یک نگاه

قارچ مهرشهر

مکان:

کرج

ساعت کاری:

8 صبح تا 5 بعد از ظهر

نوع:

خصوصی

تعداد افراد:

11 - 50 نفر

مشاغل شرکت قارچ مهرشهر