درباره شرکت قارچ مهرشهر
سال تاسیس 1390 کارخانه پرورش قارچ به طور صنعتی می باشد

مزایای کار در شرکت قارچ مهرشهر
  • بیمه تامین اجتماعی
  • وام پرسنلی
  • پاداش های فصلی و ماهیانه
استخدام در شرکت قارچ مهرشهر