شرکت تهویه آذرباد

لوگو شرکت تهویه آذرباد
www.tahviehazarbad.com

معرفی شرکت

معرفی شرکت

مکان:

ماهدشت

ساعت کاری:

7-15:30

نوع:

خصوصی

تعداد افراد:

11 - 50 نفر

تولید تجهیزات تهویع مطبوع

مزایا

مزایا:

  • بیمه تامین اجتماعی
  • تعطیلات تابستان
761 روز در فکروکار

تهویه آذرباد در یک نگاه

تهویه آذرباد در یک نگاه

تهویه آذرباد

مکان:

ماهدشت

ساعت کاری:

7-15:30

نوع:

خصوصی

تعداد افراد:

11 - 50 نفر

مشاغل شرکت تهویه آذرباد

شرکت شرکت تهویه آذرباد

برق کار صنعتی

(تمام وقت)
شهر كرج