درباره شرکت توسعه درب ایده(Bericap)
تولید انواع درب بطری و درپوش های پلاستیکی

مزایای کار در شرکت توسعه درب ایده(Bericap)
  • سرویس رفت و برگشت
  • غذا
  • بیمه تامین اجتماعی
  • بیمه تکمیلی
  • وام پرسنلی
استخدام در شرکت توسعه درب ایده(Bericap)