شرکت توسعه درب ایده(Bericap)

لوگو شرکت توسعه درب ایده(Bericap)

معرفی شرکت

معرفی شرکت

مکان:

اشتهارد

ساعت کاری:

8:00 الی 16:30/پنجشنبه ها:08:00الی 12:00

نوع:

خصوصی

تعداد افراد:

51 - 200 نفر

تولید انواع درب بطری و درپوش های پلاستیکی

مزایا

مزایا:

  • سرویس رفت و برگشت
  • غذا
  • بیمه تامین اجتماعی
  • بیمه تکمیلی
  • وام پرسنلی
751 روز در فکروکار

توسعه درب ایده(Bericap) در یک نگاه

توسعه درب ایده(Bericap) در یک نگاه

توسعه درب ایده(Bericap)

مکان:

اشتهارد

ساعت کاری:

8:00 الی 16:30/پنجشنبه ها:08:00الی 12:00

نوع:

خصوصی

تعداد افراد:

51 - 200 نفر

مشاغل شرکت توسعه درب ایده(Bericap)

شرکت شرکت توسعه درب ایده(Bericap)

کارشناس منابع انسانی

(تمام وقت)
شهر كرج