شرکت موسسه خدمات بیمه نیک سامان

لوگو شرکت موسسه خدمات بیمه نیک سامان

معرفی شرکت

معرفی شرکت

مکان:

کرج

ساعت کاری:

۸:۳۰ الی ۱۷

نوع:

خصوصی

تعداد افراد:

2 - 10 نفر

خدمات امور بیمه و ارزیابی خسارت بیمه های آتش سوزی و مهندسی

مزایا

مزایا:

  • بیمه تامین اجتماعی
749 روز در فکروکار

موسسه خدمات بیمه نیک سامان در یک نگاه

موسسه خدمات بیمه نیک سامان در یک نگاه

موسسه خدمات بیمه نیک سامان

مکان:

کرج

ساعت کاری:

۸:۳۰ الی ۱۷

نوع:

خصوصی

تعداد افراد:

2 - 10 نفر

مشاغل شرکت موسسه خدمات بیمه نیک سامان

شرکت شرکت موسسه خدمات بیمه نیک سامان

موسسه خدمات بیمه نیک سامان

(تمام وقت)
شهر كرج