درباره شرکت ماندانا شیمی

مزایای کار در شرکت ماندانا شیمی
  • سرویس رفت و برگشت
  • غذا
  • بیمه تامین اجتماعی
  • بیمه تکمیلی
  • پنجشنبه های تعطیل
استخدام در شرکت ماندانا شیمی