جوشیران
جوشیران تولیدی و صنعتی

تولید کننده سیم چوش و پودر جوش

مکان شرکت:
نوع مالکیت: خصوصی
تعداد افراد: 51 - 200 نفر
وب‌سایت:
938 روز در فکروکار
مزایای ما
خدمات بیمه تکمیلی
سالن عذاخوری
سرویس رفت و آمد
ساعت کاری منعطف
برگزاری جشن ها
وام و تسهیلات
دارای سالن باشگاه
داری اتاق بازی
خدمات بیمه تکمیلی
داری اتاق بازی
خدمات بیمه تکمیلی
وام و تسهیلات
مزایای ما
  • سرویس رفت و برگشت
  • غذا
  • بیمه تامین اجتماعی
  • بیمه تکمیلی
تاریخچه، داستان رشد و چشم‌انداز سازمان
مزایای ما
تاریخچه، داستان رشد و چشم‌انداز سازمان
  • سرویس رفت و برگشت
  • غذا
  • بیمه تامین اجتماعی
  • بیمه تکمیلی
تیم ما
پروژه‌های ما
پروژه‌های ما
آگهی‌های شغلی
مشاهده همه مشاهده همه

1 سال پیش

جوشیران جوشیران
کارگر تولید (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

1 سال پیش

جوشیران جوشیران
شهر كرج

1 سال پیش

جوشیران جوشیران
لیسانس شیمی (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

1 سال پیش

جوشیران جوشیران
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

1 سال پیش

جوشیران جوشیران
شهر كرج

1 سال پیش

جوشیران جوشیران
سرپرست انبار (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

1 سال پیش

جوشیران جوشیران
کارشناس شیمی (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

1 سال پیش

جوشیران جوشیران
کارشناس شیمی (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

1 سال پیش

جوشیران جوشیران
مهندسی جوش (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج
تماس با ما

وب‌سایت:

شهر:

آدرس:

ماهدشت- سردرآباد- خ هفتم شمالی