شرکت کارینو سرویس

لوگو شرکت کارینو سرویس
www.karinoservis.com

معرفی شرکت

معرفی شرکت

مکان:

کمالشهر

ساعت کاری:

9

نوع:

خصوصی

تعداد افراد:

11 - 50 نفر

فعالیت شرکت در خصوص نصب و تعمیرات لوازم خانگی و کولر گازی و گرمایشی میباشد

مزایا

مزایا:

736 روز در فکروکار

کارینو سرویس در یک نگاه

کارینو سرویس در یک نگاه

کارینو سرویس

مکان:

کمالشهر

ساعت کاری:

9

نوع:

خصوصی

تعداد افراد:

11 - 50 نفر

مشاغل شرکت کارینو سرویس