درباره شرکت کارینو سرویس
فعالیت شرکت در خصوص نصب و تعمیرات لوازم خانگی و کولر گازی و گرمایشی میباشد

مزایای کار در شرکت کارینو سرویس
استخدام در شرکت کارینو سرویس