شرکت صنایع فولادوچدن بهمن آسیا

لوگو شرکت صنایع فولادوچدن بهمن آسیا

معرفی شرکت

معرفی شرکت

مکان:

اشتهارد

ساعت کاری:

7-19(دوشیفت)

نوع:

خصوصی

تعداد افراد:

11 - 50 نفر

تولید انواع شمش فولادی

مزایا

مزایا:

  • سرویس رفت و برگشت
  • غذا
  • بیمه تامین اجتماعی
  • بیمه تکمیلی
  • سبد کالای ماهانه
724 روز در فکروکار

صنایع فولادوچدن بهمن آسیا در یک نگاه

صنایع فولادوچدن بهمن آسیا در یک نگاه

صنایع فولادوچدن بهمن آسیا

مکان:

اشتهارد

ساعت کاری:

7-19(دوشیفت)

نوع:

خصوصی

تعداد افراد:

11 - 50 نفر

مشاغل شرکت صنایع فولادوچدن بهمن آسیا

شرکت شرکت صنایع فولادوچدن بهمن آسیا

کارشناس حسابداری

(تمام وقت)
شهر كرج
شرکت شرکت صنایع فولادوچدن بهمن آسیا

کارشناس بهداشت حرفه ای

(تمام وقت)
شهر كرج
شرکت شرکت صنایع فولادوچدن بهمن آسیا

کارشناس صنایع و مدیریت برنامه ریزی

(تمام وقت)
شهر كرج
شرکت شرکت صنایع فولادوچدن بهمن آسیا

مهندس برق صنعتی

(تمام وقت)
شهر كرج
شرکت شرکت صنایع فولادوچدن بهمن آسیا

مهندس مکانیک

(تمام وقت)
شهر كرج