شرکت گروه صنایع غذایی مانا

لوگو شرکت گروه صنایع غذایی مانا
www.manamacaron.com

معرفی شرکت

معرفی شرکت

مکان:

هشتگرد

ساعت کاری:

شنبه تا چهارشنبه 16 - 8 * پنجشنبه 12 - 8

نوع:

خصوصی

تعداد افراد:

501 - 1000 نفر

گروه صنابع غذایی مانا در زمینه تولید انواع فرآورده های غذایی، غذاهای آماده و نیمه آماده با بیش از 40 سال سابقه فعالیت

مزایا

مزایا:

  • بیمه تامین اجتماعی
  • بیمه تکمیلی
715 روز در فکروکار

گروه صنایع غذایی مانا در یک نگاه

گروه صنایع غذایی مانا در یک نگاه

گروه صنایع غذایی مانا

مکان:

هشتگرد

ساعت کاری:

شنبه تا چهارشنبه 16 - 8 * پنجشنبه 12 - 8

نوع:

خصوصی

تعداد افراد:

501 - 1000 نفر

مشاغل شرکت گروه صنایع غذایی مانا

شرکت شرکت گروه صنایع غذایی مانا

رئیس فروش منطقه

(تمام وقت)
شهر تهران
شرکت شرکت گروه صنایع غذایی مانا

ویزیتور فروش زنجیره ای

(تمام وقت)
شهر كرج
شرکت شرکت گروه صنایع غذایی مانا

کارشناس بازرگانی داخلی

(تمام وقت)
شهر كرج
شرکت شرکت گروه صنایع غذایی مانا

ویزیتور فروش

(تمام وقت)
شهر تهران
شرکت شرکت گروه صنایع غذایی مانا

کارشناس حسابداری (انبار)

(تمام وقت)
شهر تهران