شرکت نخبگان جوان

لوگو شرکت نخبگان جوان

معرفی شرکت

معرفی شرکت

مکان:

کرج

ساعت کاری:

9 الی 14 یا 14 الی 19

نوع:

خصوصی

تعداد افراد:

11 - 50 نفر

مزایا

مزایا:

  • پاداش های فصلی و ماهیانه
705 روز در فکروکار

نخبگان جوان در یک نگاه

نخبگان جوان در یک نگاه

نخبگان جوان

مکان:

کرج

ساعت کاری:

9 الی 14 یا 14 الی 19

نوع:

خصوصی

تعداد افراد:

11 - 50 نفر

مشاغل شرکت نخبگان جوان

شرکت شرکت نخبگان جوان

کارشناس فروش

(پاره وقت)
شهر كرج