شرکت فن گستران خودرو توسن

لوگو شرکت فن گستران خودرو توسن
www.tosanmotors.com

معرفی شرکت

معرفی شرکت

مکان:

کمالشهر

ساعت کاری:

7:30-16:30

نوع:

خصوصی

تعداد افراد:

11 - 50 نفر

ما از سال 1385 تولید کننده ی راهکارهای خلاق و مشاوره های استراتژیک در زمینه ی وسایل حمل و نقل برقی بوده ایم. ما طراحی میکنیم، نمونه میسازیم، تولید میکنیم، میفروشیم و خدمات پس از فروش ارائه میکنیم. همه ی اعضای تیم ما نخبگان فارغ التحصیل از بهترین دانشگاه های کشور هستند. شرکت دانش بنیان ما با تکیه بر تمرکز، تخصص و انگیزه ی زیاد توانسته است که بازیگر موثری در این بازار باشد. ما توسن هستیم؛ سوار بر آینده

مزایا

مزایا:

  • بیمه تامین اجتماعی
  • پنجشنبه های تعطیل
661 روز در فکروکار

فن گستران خودرو توسن در یک نگاه

فن گستران خودرو توسن در یک نگاه

فن گستران خودرو توسن

مکان:

کمالشهر

ساعت کاری:

7:30-16:30

نوع:

خصوصی

تعداد افراد:

11 - 50 نفر

مشاغل شرکت فن گستران خودرو توسن

شرکت شرکت فن گستران خودرو توسن

مهندس مکانیک

(تمام وقت)
شهر كرج
شرکت شرکت فن گستران خودرو توسن

کمک انباردار

(تمام وقت)
شهر كرج
شرکت شرکت فن گستران خودرو توسن

اپراتور انبار

(تمام وقت)
شهر كرج
شرکت شرکت فن گستران خودرو توسن

کارشناس مکانیک ساخت و تولید

(تمام وقت)
شهر كرج
شرکت شرکت فن گستران خودرو توسن

کارشناس کنترل کیفیت و تضمین کیفیت

(تمام وقت)
شهر كرج
شرکت شرکت فن گستران خودرو توسن

کارشناس کنترل کیفیت

(تمام وقت)
شهر كرج
شرکت شرکت فن گستران خودرو توسن

کارشناس کنترل کیفیت

(تمام وقت)
شهر كرج
شرکت شرکت فن گستران خودرو توسن

مدیر انبار

(تمام وقت)
شهر كرج
شرکت شرکت فن گستران خودرو توسن

کارشناس کنترل کیفیت

(تمام وقت)
شهر كرج
شرکت شرکت فن گستران خودرو توسن

انباردار

(تمام وقت)
شهر كرج
شرکت شرکت فن گستران خودرو توسن

اپراتور خط مونتاژ

(تمام وقت)
شهر كرج
شرکت شرکت فن گستران خودرو توسن

اپراتور خط مونتاژ

(تمام وقت)
شهر كرج