شرکت آسیا بهین برق

لوگو شرکت آسیا بهین برق

معرفی شرکت

معرفی شرکت

مکان:

اشتهارد

ساعت کاری:

8-4:30

نوع:

خصوصی

تعداد افراد:

11 - 50 نفر

طراح و سازنده پستها تابلوهای برق

مزایا

مزایا:

  • سرویس رفت و برگشت
  • غذا
  • بیمه تامین اجتماعی
  • پاداش های فصلی و ماهیانه
655 روز در فکروکار

آسیا بهین برق در یک نگاه

آسیا بهین برق در یک نگاه

آسیا بهین برق

مکان:

اشتهارد

ساعت کاری:

8-4:30

نوع:

خصوصی

تعداد افراد:

11 - 50 نفر

مشاغل شرکت آسیا بهین برق

شرکت شرکت آسیا بهین برق

اپراتور دستگاه برش و خم

(تمام وقت)
شهر كرج
شرکت شرکت آسیا بهین برق

اپراتور CNC

(تمام وقت)
شهر كرج
شرکت شرکت آسیا بهین برق

مدیر مهندسی

(تمام وقت)
شهر كرج
شرکت شرکت آسیا بهین برق

مدیر تولید

(تمام وقت)
شهر كرج
شرکت شرکت آسیا بهین برق

جوشکار

(تمام وقت)
شهر كرج
شرکت شرکت آسیا بهین برق

وایرینگ کار (سیم کشی برق صنعتی)

(تمام وقت)
شهر كرج
شرکت شرکت آسیا بهین برق

نقشه کش صنعتی

(تمام وقت)
شهر كرج
شرکت شرکت آسیا بهین برق

مهندس برق

(تمام وقت)
شهر كرج