درباره شرکت آسیا بهین برق
طراح و سازنده پستها تابلوهای برق

مزایای کار در شرکت آسیا بهین برق
  • سرویس رفت و برگشت
  • غذا
  • بیمه تامین اجتماعی
  • پاداش های فصلی و ماهیانه
استخدام در شرکت آسیا بهین برق