آسیا بهین برق
آسیا بهین برق تولیدی و صنعتی

طراح و سازنده پستها تابلوهای برق

مکان شرکت:
نوع مالکیت: خصوصی
تعداد افراد: 11 - 50 نفر
وب‌سایت:
854 روز در فکروکار
مزایای ما
خدمات بیمه تکمیلی
سالن عذاخوری
سرویس رفت و آمد
ساعت کاری منعطف
برگزاری جشن ها
وام و تسهیلات
دارای سالن باشگاه
داری اتاق بازی
خدمات بیمه تکمیلی
داری اتاق بازی
خدمات بیمه تکمیلی
وام و تسهیلات
مزایای ما
  • سرویس رفت و برگشت
  • غذا
  • بیمه تامین اجتماعی
  • پاداش های فصلی و ماهیانه
تاریخچه، داستان رشد و چشم‌انداز سازمان
مزایای ما
تاریخچه، داستان رشد و چشم‌انداز سازمان
  • سرویس رفت و برگشت
  • غذا
  • بیمه تامین اجتماعی
  • پاداش های فصلی و ماهیانه
تیم ما
پروژه‌های ما
پروژه‌های ما
آگهی‌های شغلی
مشاهده همه مشاهده همه

1 سال پیش

آسیا بهین برق آسیا بهین برق
شهر كرج

1 سال پیش

آسیا بهین برق آسیا بهین برق
اپراتور CNC (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

1 سال پیش

آسیا بهین برق آسیا بهین برق
مدیر مهندسی (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

1 سال پیش

آسیا بهین برق آسیا بهین برق
مدیر تولید (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

1 سال پیش

آسیا بهین برق آسیا بهین برق
جوشکار (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

1 سال پیش

آسیا بهین برق آسیا بهین برق
شهر كرج

1 سال پیش

آسیا بهین برق آسیا بهین برق
نقشه کش صنعتی (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

1 سال پیش

آسیا بهین برق آسیا بهین برق
مهندس برق (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج
تماس با ما

وب‌سایت:

شهر:

آدرس:

شهرک صنغتی اشتعارد انتعای بلوار دکتر حسابی غربی ریحان 3