شرکت جاوید تجارت مهاب

لوگو شرکت جاوید تجارت مهاب
www.entekhabclick.com

معرفی شرکت

معرفی شرکت

مکان:

ساعت کاری:

8:30 الی 18:30

نوع:

خصوصی

تعداد افراد:

بیش از 1000 نفر

گروه صنعتی انتخاب یک شرکت معتبر در زمینه تولید لوازم خانگی در کشور است. برندهای اسنوا - دوو - تکنوگاز متعلق به این شرکت است.

مزایا

مزایا:

  • غذا
  • بیمه تامین اجتماعی
  • بیمه تکمیلی
  • پنجشنبه های تعطیل
  • وام پرسنلی
  • پاداش های فصلی و ماهیانه
645 روز در فکروکار

جاوید تجارت مهاب در یک نگاه

جاوید تجارت مهاب در یک نگاه

جاوید تجارت مهاب

مکان:

ساعت کاری:

8:30 الی 18:30

نوع:

خصوصی

تعداد افراد:

بیش از 1000 نفر

مشاغل شرکت جاوید تجارت مهاب

شرکت شرکت جاوید تجارت مهاب

کارشناس بازاریابی تجاری TMR

(تمام وقت)
شهر كرج