درباره شرکت جاوید تجارت مهاب
گروه صنعتی انتخاب یک شرکت معتبر در زمینه تولید لوازم خانگی در کشور است. برندهای اسنوا - دوو - تکنوگاز متعلق به این شرکت است.

مزایای کار در شرکت جاوید تجارت مهاب
  • غذا
  • بیمه تامین اجتماعی
  • بیمه تکمیلی
  • پنجشنبه های تعطیل
  • وام پرسنلی
  • پاداش های فصلی و ماهیانه
استخدام در شرکت جاوید تجارت مهاب