شرکت شرکت کرانگین

لوگو شرکت شرکت کرانگین
www.karangin.com

معرفی شرکت

معرفی شرکت

مکان:

کمالشهر

ساعت کاری:

نوع:

خصوصی

تعداد افراد:

11 - 50 نفر

مزایا

مزایا:

  • غذا
  • بیمه تامین اجتماعی
  • پنجشنبه های تعطیل
644 روز در فکروکار

شرکت کرانگین در یک نگاه

شرکت کرانگین در یک نگاه

شرکت کرانگین

مکان:

کمالشهر

ساعت کاری:

نوع:

خصوصی

تعداد افراد:

11 - 50 نفر

مشاغل شرکت شرکت کرانگین