درباره شرکت کارگزاری بیمه بابایی
کارگزاری رسمی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران ( بابایی کد 415 ) بابت تکمیل کادر پرسنل خود از یک نفر حسابدار ( ترجیحاً خانم ) آشنا به امور حسابداری و اداری و ترجیحاً آشنا با نرم افزار فناوران بیمه دعوت به همکاری می نماید.

مزایای کار در شرکت کارگزاری بیمه بابایی
  • بیمه تامین اجتماعی
استخدام در شرکت کارگزاری بیمه بابایی