شرکت لیدوما

لوگو شرکت لیدوما

معرفی شرکت

معرفی شرکت

مکان:

اشتهارد

ساعت کاری:

8-17

نوع:

خصوصی

تعداد افراد:

2 - 10 نفر

مزایا

مزایا:

  • غذا
  • بیمه تامین اجتماعی
632 روز در فکروکار

لیدوما در یک نگاه

لیدوما در یک نگاه

لیدوما

مکان:

اشتهارد

ساعت کاری:

8-17

نوع:

خصوصی

تعداد افراد:

2 - 10 نفر

مشاغل شرکت لیدوما