شرکت نیرو پرداز انرژی

لوگو شرکت نیرو پرداز انرژی

معرفی شرکت

معرفی شرکت

مکان:

اشتهارد

ساعت کاری:

8-16:30

نوع:

خصوصی

تعداد افراد:

11 - 50 نفر

سال تاسیس 1389 پیشرو در صنعت برق و IT ساخت انواع تابلوهای فشار متوسط و فشار ضعیف طراحی و مشاوره ، تامین تجهیزات و اجرای پروژه های برقی و IT

مزایا

مزایا:

  • غذا
  • بیمه تامین اجتماعی
  • پنجشنبه های تعطیل
  • وام پرسنلی
633 روز در فکروکار

نیرو پرداز انرژی در یک نگاه

نیرو پرداز انرژی در یک نگاه

نیرو پرداز انرژی

مکان:

اشتهارد

ساعت کاری:

8-16:30

نوع:

خصوصی

تعداد افراد:

11 - 50 نفر

مشاغل شرکت نیرو پرداز انرژی

شرکت شرکت نیرو پرداز انرژی

کارشناس برنامه ریزی و کنترل موجودی

(تمام وقت)
شهر كرج