درباره شرکت نیرو پرداز انرژی
سال تاسیس 1389 پیشرو در صنعت برق و IT ساخت انواع تابلوهای فشار متوسط و فشار ضعیف طراحی و مشاوره ، تامین تجهیزات و اجرای پروژه های برقی و IT

مزایای کار در شرکت نیرو پرداز انرژی
  • غذا
  • بیمه تامین اجتماعی
  • پنجشنبه های تعطیل
  • وام پرسنلی
استخدام در شرکت نیرو پرداز انرژی