شرکت مصپا

لوگو شرکت مصپا

معرفی شرکت

معرفی شرکت

مکان:

نظر آباد

ساعت کاری:

8-17

نوع:

خصوصی

تعداد افراد:

مزایا

مزایا:

  • سرویس رفت و برگشت
  • بیمه تامین اجتماعی
  • بیمه تکمیلی
  • وام پرسنلی
631 روز در فکروکار

مصپا در یک نگاه

مصپا در یک نگاه

مصپا

مکان:

نظر آباد

ساعت کاری:

8-17

نوع:

خصوصی

تعداد افراد:

مشاغل شرکت مصپا

شرکت شرکت مصپا

کمک قالبساز

(تمام وقت)
شهر كرج