درباره شرکت ایفایدک گستر
شرکت فعال با طرح تجاری هدفمند در زمینه تولید انواع چراغ و آئینه خودروهای داخلی و خارجی

مزایای کار در شرکت ایفایدک گستر
  • سرویس رفت و برگشت
  • بیمه تامین اجتماعی
  • تعطیلات تابستان
  • پنجشنبه های تعطیل
استخدام در شرکت ایفایدک گستر