شرکت ایفایدک گستر

لوگو شرکت ایفایدک گستر
www.ifaco.co

معرفی شرکت

معرفی شرکت

مکان:

صفا دشت

ساعت کاری:

7:30 الی 17:30

نوع:

خصوصی

تعداد افراد:

11 - 50 نفر

شرکت فعال با طرح تجاری هدفمند در زمینه تولید انواع چراغ و آئینه خودروهای داخلی و خارجی

مزایا

مزایا:

  • سرویس رفت و برگشت
  • بیمه تامین اجتماعی
  • تعطیلات تابستان
  • پنجشنبه های تعطیل
624 روز در فکروکار

ایفایدک گستر در یک نگاه

ایفایدک گستر در یک نگاه

ایفایدک گستر

مکان:

صفا دشت

ساعت کاری:

7:30 الی 17:30

نوع:

خصوصی

تعداد افراد:

11 - 50 نفر

مشاغل شرکت ایفایدک گستر

شرکت شرکت ایفایدک گستر

نگهبان

(تمام وقت)
شهر تهران