شرکت شرکت مهندسی کارین

لوگو شرکت شرکت مهندسی کارین
www.carincranes.com

معرفی شرکت

معرفی شرکت

مکان:

کرج

ساعت کاری:

7:30 الی 17

نوع:

خصوصی

تعداد افراد:

2 - 10 نفر

این شرکت فعال در طراحی و ساخت انوتع جرثقیل سقفی میباشد .

مزایا

مزایا:

  • بیمه تامین اجتماعی
623 روز در فکروکار

شرکت مهندسی کارین در یک نگاه

شرکت مهندسی کارین در یک نگاه

شرکت مهندسی کارین

مکان:

کرج

ساعت کاری:

7:30 الی 17

نوع:

خصوصی

تعداد افراد:

2 - 10 نفر

مشاغل شرکت شرکت مهندسی کارین

شرکت شرکت شرکت مهندسی کارین

کارگر ساده و جوشکار

(تمام وقت)
شهر كرج