درباره شرکت شرکت مهندسی کارین
این شرکت فعال در طراحی و ساخت انوتع جرثقیل سقفی میباشد .

مزایای کار در شرکت شرکت مهندسی کارین
  • بیمه تامین اجتماعی
فرصت های شغلی شرکت مهندسی کارین