شرکت بیمه پاسارگاد

لوگو شرکت بیمه پاسارگاد

معرفی شرکت

معرفی شرکت

مکان:

کرج

ساعت کاری:

پاره وقت و تمام وقت

نوع:

خصوصی

تعداد افراد:

2 - 10 نفر

فروش انواع بیمه ها

مزایا

مزایا:

  • بیمه تکمیلی
  • وام پرسنلی
  • پاداش های فصلی و ماهیانه
620 روز در فکروکار

بیمه پاسارگاد در یک نگاه

بیمه پاسارگاد در یک نگاه

بیمه پاسارگاد

مکان:

کرج

ساعت کاری:

پاره وقت و تمام وقت

نوع:

خصوصی

تعداد افراد:

2 - 10 نفر

مشاغل شرکت بیمه پاسارگاد