شرکت صنایع مس فروشان

لوگو شرکت صنایع مس فروشان
www.mesforooshan.com

معرفی شرکت

معرفی شرکت

مکان:

ساعت کاری:

۹ الی ۱۷

نوع:

خصوصی

تعداد افراد:

2 - 10 نفر

شرکت صنایع مس برادران مس فروشان با ۱۳۶ سال سابقه تولید ظروف مسی . در قالب شرکت مسئولیت محدود و به صورت خانوادگی فعالیت مینماید. تولید و پخش و فروش عمده و خرده محصولات و ظروف مسی انجام کلیه امورات تعمیرات و بازسازی ظروف مسی.

مزایا

مزایا:

  • تعطیلات تابستان
  • بورسیه تحصیلی
  • پاداش های فصلی و ماهیانه
620 روز در فکروکار

صنایع مس فروشان در یک نگاه

صنایع مس فروشان در یک نگاه

صنایع مس فروشان

مکان:

ساعت کاری:

۹ الی ۱۷

نوع:

خصوصی

تعداد افراد:

2 - 10 نفر

مشاغل شرکت صنایع مس فروشان