درباره شرکت شرکت تولیدی شیشه ایمنی میرال نوید
تولید شیشه ایمنی جلو اتومبیل

مزایای کار در شرکت شرکت تولیدی شیشه ایمنی میرال نوید
  • سرویس رفت و برگشت
  • بیمه تامین اجتماعی
  • تعطیلات تابستان
استخدام در شرکت شرکت تولیدی شیشه ایمنی میرال نوید