شرکت شرکت تولیدی شیشه ایمنی میرال نوید

لوگو شرکت شرکت تولیدی شیشه ایمنی میرال نوید

معرفی شرکت

معرفی شرکت

مکان:

اشتهارد

ساعت کاری:

8

نوع:

خصوصی

تعداد افراد:

2 - 10 نفر

تولید شیشه ایمنی جلو اتومبیل

مزایا

مزایا:

  • سرویس رفت و برگشت
  • بیمه تامین اجتماعی
  • تعطیلات تابستان
614 روز در فکروکار

شرکت تولیدی شیشه ایمنی میرال نوید در یک نگاه

شرکت تولیدی شیشه ایمنی میرال نوید در یک نگاه

شرکت تولیدی شیشه ایمنی میرال نوید

مکان:

اشتهارد

ساعت کاری:

8

نوع:

خصوصی

تعداد افراد:

2 - 10 نفر

مشاغل شرکت شرکت تولیدی شیشه ایمنی میرال نوید