درباره شرکت آلانو
شرکت تولیدی و بازرگانی آلانو در زمینه فروش مبلمان و دکوراسیون منزل به صورت وارداتی و داخلی فعالیت انجام میدهد

مزایای کار در شرکت آلانو
  • بیمه تامین اجتماعی
  • وام پرسنلی
  • پاداش های فصلی و ماهیانه
استخدام در شرکت آلانو