شرکت نظافتی هامون البرز

لوگو شرکت نظافتی هامون البرز

معرفی شرکت

معرفی شرکت

مکان:

کرج

ساعت کاری:

۸ تا ۶بعد از ظهر

نوع:

خصوصی

تعداد افراد:

2 - 10 نفر

شرکت نظافتی هامون البرز اقا و خانم زیر ۴۵ سالل استخدام میکند

مزایا

مزایا:

  • پاداش های فصلی و ماهیانه
613 روز در فکروکار

نظافتی هامون البرز در یک نگاه

نظافتی هامون البرز در یک نگاه

نظافتی هامون البرز

مکان:

کرج

ساعت کاری:

۸ تا ۶بعد از ظهر

نوع:

خصوصی

تعداد افراد:

2 - 10 نفر

مشاغل شرکت نظافتی هامون البرز