شرکت vionabespar

لوگو شرکت vionabespar

معرفی شرکت

معرفی شرکت

مکان:

اشتهارد

ساعت کاری:

نوع:

خصوصی

تعداد افراد:

11 - 50 نفر

مزایا

مزایا:

  • سرویس رفت و برگشت
  • بیمه تامین اجتماعی
608 روز در فکروکار

vionabespar در یک نگاه

vionabespar در یک نگاه

vionabespar

مکان:

اشتهارد

ساعت کاری:

نوع:

خصوصی

تعداد افراد:

11 - 50 نفر

مشاغل شرکت vionabespar

شرکت شرکت vionabespar

حسابدار

(تمام وقت)
شهر كرج