درباره شرکت شرکت رادنور
شرکت رادنور تاسیس 1369 فعال در صنعت روشنایی طراحی، ساخت ادوات روشنایی LED + Driver

مزایای کار در شرکت شرکت رادنور
  • غذا
  • بیمه تامین اجتماعی
  • پنجشنبه های تعطیل
استخدام در شرکت شرکت رادنور