شرکت کیمیا کود بهار

لوگو شرکت کیمیا کود بهار

معرفی شرکت

معرفی شرکت

مکان:

اشتهارد

ساعت کاری:

5-2 8-5

نوع:

خصوصی

تعداد افراد:

2 - 10 نفر

مزایا

مزایا:

  • سرویس رفت و برگشت
  • غذا
  • بیمه تامین اجتماعی
606 روز در فکروکار

کیمیا کود بهار در یک نگاه

کیمیا کود بهار در یک نگاه

کیمیا کود بهار

مکان:

اشتهارد

ساعت کاری:

5-2 8-5

نوع:

خصوصی

تعداد افراد:

2 - 10 نفر

مشاغل شرکت کیمیا کود بهار