شرکت فولاد چدن آذر

لوگو شرکت فولاد چدن آذر

معرفی شرکت

معرفی شرکت

مکان:

اشتهارد

ساعت کاری:

۱۲ ساعت کار ۲۴ ساعت استراحت

نوع:

خصوصی

تعداد افراد:

51 - 200 نفر

شرکت در زمینه تولید شمش فولادی و داری حقوق به موقع و بعلاوه بهره وری

مزایا

مزایا:

  • سرویس رفت و برگشت
  • غذا
  • بیمه تامین اجتماعی
  • بیمه تکمیلی
  • پاداش های فصلی و ماهیانه
597 روز در فکروکار

فولاد چدن آذر در یک نگاه

فولاد چدن آذر در یک نگاه

فولاد چدن آذر

مکان:

اشتهارد

ساعت کاری:

۱۲ ساعت کار ۲۴ ساعت استراحت

نوع:

خصوصی

تعداد افراد:

51 - 200 نفر

مشاغل شرکت فولاد چدن آذر

شرکت شرکت فولاد چدن آذر

کارگر ساده

(تمام وقت)
شهر كرج
شرکت شرکت فولاد چدن آذر

تکنسین مکانیک

(تمام وقت)
شهر كرج
شرکت شرکت فولاد چدن آذر

تکنسین فنی آشنا به برق صنعتی

(تمام وقت)
شهر كرج
شرکت شرکت فولاد چدن آذر

تکنسین متالوژی

(تمام وقت)
شهر كرج