درباره شرکت فولاد چدن آذر
شرکت در زمینه تولید شمش فولادی و داری حقوق به موقع و بعلاوه بهره وری

مزایای کار در شرکت فولاد چدن آذر
  • سرویس رفت و برگشت
  • غذا
  • بیمه تامین اجتماعی
  • بیمه تکمیلی
  • پاداش های فصلی و ماهیانه
استخدام در شرکت فولاد چدن آذر