شرکت شرکت رز صنعت

لوگو شرکت شرکت رز صنعت

معرفی شرکت

معرفی شرکت

مکان:

کمالشهر

ساعت کاری:

7-16

نوع:

خصوصی

تعداد افراد:

2 - 10 نفر

مزایا

مزایا:

  • بیمه تامین اجتماعی
596 روز در فکروکار

شرکت رز صنعت در یک نگاه

شرکت رز صنعت در یک نگاه

شرکت رز صنعت

مکان:

کمالشهر

ساعت کاری:

7-16

نوع:

خصوصی

تعداد افراد:

2 - 10 نفر

مشاغل شرکت شرکت رز صنعت