شرکت افرا

لوگو شرکت افرا

معرفی شرکت

معرفی شرکت

مکان:

شهریار

ساعت کاری:

8-5

نوع:

خصوصی

تعداد افراد:

2 - 10 نفر

مزایا

مزایا:

  • بیمه تامین اجتماعی
595 روز در فکروکار

افرا در یک نگاه

افرا در یک نگاه

افرا

مکان:

شهریار

ساعت کاری:

8-5

نوع:

خصوصی

تعداد افراد:

2 - 10 نفر

مشاغل شرکت افرا

شرکت شرکت افرا

رنگ کار

(تمام وقت)
شهر تهران