درباره شرکت عایق سازان زرین گام

مزایای کار در شرکت عایق سازان زرین گام
  • سرویس رفت و برگشت
  • غذا
  • بیمه تامین اجتماعی
استخدام در شرکت عایق سازان زرین گام