شرکت عایق سازان زرین گام

لوگو شرکت عایق سازان زرین گام
www.zarringum.ir

معرفی شرکت

معرفی شرکت

مکان:

اشتهارد

ساعت کاری:

24

نوع:

خصوصی

تعداد افراد:

51 - 200 نفر

مزایا

مزایا:

  • سرویس رفت و برگشت
  • غذا
  • بیمه تامین اجتماعی
591 روز در فکروکار

عایق سازان زرین گام در یک نگاه

عایق سازان زرین گام در یک نگاه

عایق سازان زرین گام

مکان:

اشتهارد

ساعت کاری:

24

نوع:

خصوصی

تعداد افراد:

51 - 200 نفر

مشاغل شرکت عایق سازان زرین گام

شرکت شرکت عایق سازان زرین گام

کارمند امور اداری

(تمام وقت)
شهر كرج
شرکت شرکت عایق سازان زرین گام

انباردار

(تمام وقت)
شهر كرج