درباره شرکت دانوب

مزایای کار در شرکت دانوب
  • سرویس رفت و برگشت
  • بیمه تامین اجتماعی
  • تعطیلات تابستان
  • پاداش های فصلی و ماهیانه
استخدام در شرکت دانوب