شرکت دانوب

لوگو شرکت دانوب

معرفی شرکت

معرفی شرکت

مکان:

اشتهارد

ساعت کاری:

8 الی 20 چرخشی

نوع:

خصوصی

تعداد افراد:

51 - 200 نفر

مزایا

مزایا:

  • سرویس رفت و برگشت
  • بیمه تامین اجتماعی
  • تعطیلات تابستان
  • پاداش های فصلی و ماهیانه
590 روز در فکروکار

دانوب در یک نگاه

دانوب در یک نگاه

دانوب

مکان:

اشتهارد

ساعت کاری:

8 الی 20 چرخشی

نوع:

خصوصی

تعداد افراد:

51 - 200 نفر

مشاغل شرکت دانوب