شرکت ربات کار

لوگو شرکت ربات کار
www.robotkar.ir

معرفی شرکت

معرفی شرکت

مکان:

کمالشهر

ساعت کاری:

8الی 17

نوع:

خصوصی

تعداد افراد:

2 - 10 نفر

ربات کار با هدف بهینه سازی وبهبود بهره وری فعالیت های گوناکون ایجادشده است ربات کار بااستفاده از برترین استانداردهای روزدنیا به ایجاد مجهزترین سلول های رباتیک صنعتی تجربه های جدیدی را برای کسب وکارها به ارمغان می آورد

مزایا

مزایا:

  • بیمه تکمیلی
589 روز در فکروکار

ربات کار در یک نگاه

ربات کار در یک نگاه

ربات کار

مکان:

کمالشهر

ساعت کاری:

8الی 17

نوع:

خصوصی

تعداد افراد:

2 - 10 نفر

مشاغل شرکت ربات کار

شرکت شرکت ربات کار

مسئول دفتر خانم

(تمام وقت)
شهر كرج
شرکت شرکت ربات کار

مهندس صنایع

(تمام وقت)
شهر كرج
شرکت شرکت ربات کار

مهندس کامپیوتر و نرم افزار

(تمام وقت)
شهر كرج
شرکت شرکت ربات کار

مهندس مکانیک

(تمام وقت)
شهر كرج
شرکت شرکت ربات کار

مهندس الکترونیک

(تمام وقت)
شهر كرج